logo

Klik hieronder op de foto
om het programmaboekje te openen.

Boekje 2019

Prijswinnaars 9e Boeren PC 2015

Hier staan alle prijswinnaars nog even op een rijtje

eerste prijs reischeqeu twv 1000 euro en 15 uur AB vervanging   Hilde Seepma

tweede prijs  Lely koeborstel  Meile Kuiper

derde prijs Tv shotel met toebehoren van JPJ computers  Yke Rodenhuis

Sjoerd de Vries    2 embryo's van J van de Wal

Erik Hettinga  10 h a maaien en harken van W Sloot

Anneke Reitsma  25 balen persen door Romke de Jong

Hendrik Galema   big bag gevulde zandslurven van Silobags

Anno Venema  tegoedbon van Bosh Mechanisaite

Thea Sijtsma 1 ha graszaad van Hoogland 

Joost Schaap  sperma van Masterrind

Luuk de Boer  tegoedbon van Veenma mechanisatie

Gretha Andela  sperma van Xsire

Jan Jippe Holwerda sperma van Repro Plus

Tseard Krol   kalf van  it griene hert

Ewald Seepma  traptrekker D Kuipe

Henk Jan de Vries een luchtfoto van Allcard

Jan Steensma   vetpatronen van Frans van der Veen

Simon Bruinsma  overall GEA

Ymkje Zijlstra  overall GEA

Wiebe de Boer  overall GEA

Gre Hoekstra  10x lucky lawrence Meerstra

Piet van der Hoff  overall GEA

Regien Hettinga  overall GEA

Rykelt Smink  overall  GEA

Paula Altenburg  overall GEA

Hendrik Kuiper 10x lucky lawrence  Meerstra

Fokke Zeinstra  overall  GEA

Tjerk Holwerda overall GEA

Geke Reitsma   overall GEA

Almar Stegenga  tegoedbon  Sietse Jorna

Sietse Jager zak kalverbrok  Vellinga

Itte Smink  zak kalverbrok  Vellinga

Sybren Nauta  zak kalverbrok  Vellinga

Thomas de Vries  zak kalverbrok  Vellinga

Anke Veldman  zak kalverbrok  Vellinga

Marten Dijkstra zuivelmand  Friesland Campina

Gabe van Dijk  zuivelmand  Friesland Campina

Petra Schaap  zuivelmand  Friesland Campina

Wies Bakker  zuivelmand  Friesland Campina

Kees Galema  zuivelmand  Friesland Campina

Nolle Reitsma  zuivelmand  Friesland Campina

 

 

Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze sponsoren, kijk gerust even onder het knopje sponsoren

Hilde SeepmaHilde Seepma

Postadres

Hegedyk 1

9021 CW Easterwierrum

email: boerenpc@gmail.com

Petra Miedema 06-10219449

Sponsors

De Boeren PC wordt elk jaar weer door vele bedrijven gesponserd. Wilt u ook sponsor worden van dit unieke sportieve evenement en uw bedrijfsnaam vermeld zien in het programmaboekje?
Neem dan contact op met:

Dick Zeinstra  06 - 128 295 97 
Tseard Krol  06 - 266 825 05 
Hendrik Kuiper  06 - 460 663 37

Copyright

Op alle tekst en foto materiaal op deze website berust copyright. Overname of kopieeren zonder toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.