Boeren PC

Opgaveformulier voor de Boeren PC 2021

De inschrijving is gesloten. U kunt zich niet meer opgeven.

Vrijdag 10 september 2021 de 15e Boeren-PC,  dé recreatieve kaatswedstrijd voor de Friese agrariërs.
Geef u op middels onderstaand formulier!

Ja, ik ben van de partij op de Boeren-PC 2021!

Ik ben een actieve veehouder/akkerbouwer van 18-88 jaar, of ik ben een partner van een van de eerder genoemden.

Na aanmelding en storting van € 25,- (of zo je wenst meer) op rekening nr NL65RABO0303063939 t.n.v. W. Bakker, (liever geen contante betaling) wordt je op de deelnemerslijst geplaatst. Bij aanmelding ga je tevens akkoord met publiceren van foto’s. De opgave- en betalingstermijn sluit op dinsdag 7 september om 20.00 uur.

Let wel, vol is vol (=144 kaatsers)!!

Opgave geldt naar volgorde van binnenkomst en wordt geregistreerd op onze website.

Inschrijving is ook schriftelijk mogelijk, geef je gegevens door aan:
Petra Miedema
Hegedyk 1
9021 CW Easterwierrum
Tel: 06-10219449
Scroll naar top